global-e logo
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Privacyverklaring voor sollicitanten

De privacyverklaring van Global-e ICT solutions voor sollicitanten

Global-e ICT solutions B.V. (“Global-e”) hecht er grote waarde aan dat de verwerking van je persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande wet- en regelgeving, voor de bescherming van je privacy. Door te solliciteren bij Global-e, verstrekt u aan ons bepaalde (persoons-)gegevens over uzelf. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de sollicitatieprocedure bij Global-e. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.
Global-e gebruikt uw gegevens ten behoeve van de behandeling en beoordeling van uw sollicitatie (met inbegrip van het eventueel, na dat met u te hebben afgestemd, benaderen van referenties). Binnen onze organisatie hebben alleen personen toegang tot uw gegevens die gezien hun functie of de betrokkenheid bij de sollicitatieprocedure toegang moeten hebben.

Welke gegevens worden verwerkt?

Global-e verwerkt persoonsgegevens die relevant kunnen zijn voor de werving- en selectieprocedure. Dit betreft in ieder geval de gegevens zoals die door de sollicitant zijn verstrekt, waaronder NAW-gegevens, andere contactgegevens, het geslacht, de geboortedatum van de sollicitant en een eventueel toegevoegde foto. Verder kunnen relevant zijn de opleiding, gevolgde cursussen, stages en de arbeidsgeschiedenis van de sollicitant.

Global-e bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens en na de wervings- en selectieprocedure. Na afloop van de wervings- en selectieprocedure worden de gegevens niet langer dan vier weken bewaard. Global-e ziet er op toe dat de gegevens van sollicitanten dan uit alle systemen van Global-e worden verwijderd.

Als wij besluiten u een functie bij Global-e aan te bieden, kunnen verkregen persoonsgegevens verder worden verwerkt voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, waaronder het opstellen van de arbeidsovereenkomst, voor administratieve doeleinden en introductie van de sollicitant binnen Global-e. Voor bepaalde functies kan een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) worden gevraagd.

Indien dit voor de functie nodig is, kunnen sollicitanten worden onderworpen aan een assessment. Hiervoor wordt expliciet om uw toestemming gevraagd. In het geval van een assessment worden aan degenen die met de uitvoering daarvan belast zijn (ingeschakelde derden), die persoonsgegevens verstrekt die noodzakelijk zijn met het oog op het assessment.

Deze Privacyverklaring voor sollicitanten is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.