Disclaimer

Deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door Global-e. Global-e is niet aansprakelijk voor enige directe dan wel indirecte schade, ontstaan door het gebruik van deze site of informatie daarvan, alsmede van websites waarnaar wordt verwezen.

Aan de inhoud van deze site kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Voordat u handelt op basis van de geboden informatie, raden wij u aan eerst de informatie te verifiëren bij de aanbieder en te vragen naar de voorwaarden.